Elkartea

Bizikletaz Adinik Ez

Présentation

Bizikletaz Adinik Ez
Avenida Isabel II, 5- 5ºD
20011
Donostia (Hegoalde)
Publiko mota
personnes agées Adinekoak
jeunes isolés Gazte isolatuak

Irabazi asmorik gabeko erakundea, 2017an sortua.

Gure jarduera nagusia trizikloan ibilaldiak antolatzea da, hiriak adineko pertsonei eta/edo aniztasun funtzionala duten pertsonei egokituta.

Gure helburua pertsonen bizi-kalitatea hobetzea da, parte-hartzearen, belaunaldien arteko lankidetzaren eta hiri-mugikortasunaren bidez.